Tên đội bóng 8

Tên đầy đủ: Tên đội bóng 8

Tên rút gọn: Tên đội bóng 8

# Cầu thủ Ghi chú Số áo
Trận Ngày Giờ Sân Trận đấu
# Cầu thủ Số áo Bàn thắng
STT Cầu thủ Số áo